Kvistlack kallas även för kvistfernissa och består av schellack som man har löst i alkohol. Kvistlack använder man som förbehandling av trä då man ska måla. Eftersom trä naturligt sett har punkter där det tidigare fanns kvistar så kommer det alltid att finnas risk för att kåda dyker upp vid dessa punkter. Om man inte behandlar kvistar med kvistlack så kan kådan tränga igenom färgen och ge en missfärgning.

Man ska komma ihåg att målning med kvistlack kommer att påverka utseendet på den yta man målar under många år. Om man inte tänker igenom vad resultatet blir så kanske man missförstår varför färghandlaren rekommenderar en förbehandling med kvistlack. Den som gillar utseendet på trä som åldras bör undvika kvistlack medan den som vill ha en jämn och blank yta alltid ska använda sig av kvistlack.

Använd kvistlack på rätt sätt

Det är mycket viktigt att man tar reda på hur man ska använda kvistlack innan man sätter igång med målningen. Ibland kan man få en rekommendation som säger att man ska dutta på kvistlacket på de ställen där det förr funnits en kvist. Det problem som kan uppstå med den här tekniken är att det efter målningen ser blankare ut på de ställen där man duttade. Därför så är det bättre att behandla hela ytan med kvistlack innan man målar för att resultatet ska bli jämnt.

En annan sak att tänka på är att olika typer av kvistlack håller olika bra kvalitet. Man bör undersöka noga vilket kvistlack man ska använda och om andra kan rekommendera ett visst märke. Då man redan har målat en takpanel eller vägg så är det inte direkt läge att göra om allting bara för att man inte behandlade med kvistlack på rätt sätt. Kom också ihåg att olika sorters kvistlack kräver olika lång tid för torkning innan man börjar måla. Det här är något man måste planera för då man lägger upp en tidsplanering för målningen.

Då det redan är lackat

Om man ska måla en yta som redan är lackad så kanske man upplever att det inte behövs någon behandling med kvistlack. Det här är ett stort misstag som du ska undvika! Du kan nämligen inte vara säker på att man tidigare har lackat med kvistlack. Därför rekommenderar experter på målning ofta att man stryker på med kvistlack oavsett om det ser lackat ut eller inte. Det är bättre att man lackat två gånger med rätt lack än att man efter något år får göra om hela jobbet på grund av att man chansade på att det var grundat med kvistlack.

Kvistlack och hälsa

Kvistlack är inte en farlig produkt att använda, men man ska komma ihåg att detta är ett lack som klassas som miljöfarligt avfall. Därför får man inte slänga gammalt kvistlack hursomhelst. Om du har gamla burkar med kvistlack stående därhemma så ska du ta dessa med dig till en miljöstation som kan hantera lacken på rätt sätt. Man ska under inga omständigheter kasta ut gammalt kvistlack i avloppet! Det här är något som kan leda till stora miljöproblem, både i det egna boendet och på längre sikt i vår gemensamma natur.